Lage snelheidsgarantie

Deze garantie dekt materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop van het Globe kledingproduct.

 Het dekt geen schade veroorzaakt door normale slijtage, verkeerd gebruik, onjuiste verzorging, verwaarlozing, ongeval, of de natural afbraak van kleuren en materialen na verloop van tijd. 

Mocht een product ooit defect raken als gevolg van een fabricagefout, dan zullen wij, naar eigen goeddunken, ofwel het product repareren (zonder kosten), of het vervangen door hetzelfde (of een soortgelijk artikel) van dezelfde waarde. De dekking onder deze garantie eindigt als u het kledingstuk verkoopt of overdraagt. Voor evaluatie onder garantie moet uw product worden teruggebracht naar uw plaats van oorspronkelijke aankoop, met bewijs van aankoop.


 

Neem contact met ons op